Home / Europa / Nederland / Tax / Fiscaal ondernemingsrecht / Fiscaal ondernemingsrecht adviseurs

Fiscaal ondernemingsrecht adviseurs

Wij stellen u graag voor aan ons team

De belastingrechtelijke aspecten van onder andere fusies en overnames, private equity, werknemersparticipatieplannen en structured finance vormen een belangrijk deel van het fiscaal ondernemingsrecht.

Bij een fusie, overname of private equity transactie stelt CMS vast wat voor u de juiste structuur is en werkt deze uit. Zo wordt onnodige heffing van belasting voorkomen en indien mogelijk extra fiscaal voordeel behaald. Daarnaast voeren wij fiscale due diligenceonderzoeken uit naar targets, waarbij fiscale risico's in kaart worden gebracht. Ook voor advies over de fiscale aspecten van het opzetten van investerings- en beleggingsfondsen kunt u bij ons terecht. Tevens schrijven of beoordelen wij de fiscale onderdelen van prospectussen.

Met een werknemersparticipatieplan kunt u uw werknemers financieel laten delen in de resultaten van uw onderneming, maar daaraan is een aantal fiscale aspecten verbonden. Wij kunnen u adviseren over de structurering en de vorm van het werknemersparticipatieplan. Bijvoorbeeld participatie door middel van aandelen, certificaten, opties of SAR's. Bovendien voeren wij de onderhandelingen met de fiscus over de fiscale gevolgen van de implementatie van het werknemersparticipatieplan.

Ook in het kader van structured finance kunnen wij u van gedegen advies voorzien, waarbij wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijke belastingefficiency voor betrokken partijen. Voorbeelden van dit soort transacties zijn: tax leases, in- en verkoop van fiscale winstcapaciteit, hybride financieringen en fiscaal transparante entiteiten.

 
Herman Boersen
Herman Boersen
Part­ner
Belastingadviseur
Nederland, Amsterdam
Herman Boersen is belastingadviseur en hoofd van de Praktijkgroep Tax van ons kantoor. Herman heeft Fiscaal Recht gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg en is lid van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs...
Anton Louwinger
Anton Louwinger
Part­ner
Belastingadviseur
Nederland, Amsterdam
Anton Louwinger is als belastingadviseur werkzaam binnen de Praktijkgroep Tax van ons kantoor.Hij adviseert het nationale en internationale bedrijfsleven op uiteenlopende fiscale terreinen, zoals op het...
Gilbert Joskin
Gilbert Joskin
Of Coun­sel
Belastingadviseur
Nederland, Amsterdam
Gilbert Joskin is werkzaam als belastingadviseur binnen de Praktijkgroep Tax.Gilbert geeft advies op het gebied van vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, loonbelasting en alle internationale aspecten...
Jarrik Haust
Jarrik Haust
Belastingadviseur
Nederland, Amsterdam
Jarrik Haust is werkzaam binnen de fiscale praktijk van ons kantoor.Jarrik richt zich voornamelijk op directe belastingen, waaronder vennootschapsbelasting, dividendbelasting en inkomstenbelasting...
Niels Sopar
Niels Sopar
Belastingadviseur
Nederland, Amsterdam
Niels Sopar is als belastingadviseur werkzaam binnen de fiscale praktijk van ons kantoor.Niels richt zich  op directe belastingen, waaronder vennootschapsbelasting, dividendbelasting, loonbelasting en...