Home / Menneskene / Jan Magne Isaksen
Portrett av Jan-Magne-Isaksen

Jan Magne Isaksen

Partner

Kontakt
CMS Kluge Advokatfirma AS
Allehelgensgate 2, entrance A
NO-5016 Bergen
PO Box 394 Sentrum
NO-5805 Bergen
Norge
Språk Norsk, Engelsk

Jan Magne Isaksen bistår klienter med kommersiell tvisteløsning innenfor ulike rettsområder, og har ført en rekke store saker for tingrett og lagmannsrett, både alene og som del av et større team. Han har også hatt prøvesak for Høyesterett. Foruten bred erfaring fra alminnelige tvistesaker, har han regelmessig bistått i saker om tvangsfullbyrdelse, bevissikring, midlertidig forføyning og arrest.

Isaksen har særskilt erfaring med tvistesaker som omhandler personlig erstatningsansvar etter aksjeloven kapittel 17 (erstatningsansvar for daglig leder, styremedlem, medlem av bedriftsforsamlingen, gransker eller aksjeeier), hvor Jan Magne regelmessig prosederer denne typen tvistesaker for domstolene.

I tillegg til tvisteløsning og prosess driver Isaksen med løpende rådgivning til klienter innenfor ulike bransjer og fagområder, særlig relatert til kontrakts-, selskaps- og entrepriserettslige problemstillinger.

Isaksen er også en populær foredragsholder, og holder regelmessig foredrag for bedrifter, klienter og studenter, særlig innenfor temaene styreansvar, sivilprosess, bevissikring og prosedyre.

mer mindre

Relevant erfaring

  • 2020 - Partner, CMS Kluge Advokatfirma AS (tidl. Kluge Advokatfirma AS)
  • 2016 - 2020 Senioradvokat, Advokatfirmaet Schjødt
  • 2014 - 2016 Fast advokat, Advokatfirmaet Schjødt
  • 2012 - 2014 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Schjødt
mer mindre

Utdanning

  • 2007 - 2011 Mastergrad i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

 

mer mindre

Kompetanse