Home / Europa / Norge / Energi & klima / Energi & klima

Energi & klima

 
Kyrre-Tangen-Andersen
Kyrre Tangen Andersen
Part­ner
Norge, Stavanger
Kyrre Tangen Andersen arbeider i CMS Kluges avdeling for IP, teknologi og EØS  og i CMS Kluges energi, industri og klima avdeling. Han er også involvert i CMS Kluges avdeling for prosedyre og offentlige...
Steffen-Asmundsson
Steffen Asmundsson
Part­ner
Norge, Oslo
Steffen Asmundsson har omfattende erfaring med prosedyre, tvisteløsning, forhandlinger og rådgivning. Han prosederer jevnlig for norske domstoler og i voldgift og har bred bakgrunn med erfaring fra...
Asle-Bjelland
Asle Bjelland
Part­ner
Norge, Oslo
Asle Bjelland arbeider hovedsakelig med tvisteløsning, særlig innen energi, industri og infrastruktur. Han har mer enn 20 års erfaring som advokat innen tvisteløsning, og prosederer saker i alle rettsinstanser...
Camilla-Grytten
Camilla Grytten
Part­ner
Norge, Stavanger
Camilla Grytten har gjennom sin omfattende erfaring fra olje- og gassbransjen solid forståelse for ikke bare de juridiske, men også de organisatoriske og tekniske aspekter ved bransjen. Hun har særlig...
Olav-Hasaas
Olav Hasaas
Part­ner
Norge, Oslo
Olav Hasaas er leder for CMS Kluges avdeling for energi, industri og klima. Olav Hasaas jobber hovedsakelig innenfor energisektoren, herunder olje og gass samt kraft og fornybar energi, og bistår en...
Stig-Even-Jakobsen
Stig Even Jakobsen
Part­ner
Norge, Oslo
Stig Even Jakobsen er partner og advokat i CMS Kluge Advokatfirma AS. Han arbeider hovedsakelig med transaksjoner (oppkjøp og sammenslåinger), ulike selskapsrettslige problemstillinger, pensjon og verdipapirrett...
Joar-Kalsaas
Joar Kalsaas
Part­ner
Norge, Stavanger
Kalsaas bistår aktører innen bygg og anlegg, og i energisektoren.  Innenfor entreprise bistår han en rekke entreprenører i både anbudsfasen, i gjennomføringsfasen og med tvisteløsning. Han har...
Johan-Krabbe-Knudsen
Johan Krabbe-Knudsen
Part­ner
Norge, Stavanger
Krabbe-Knudsen har lang erfaring som advokat i CMS Kluge og som dommerfullmektig ved Sandnes sorenskriverembete (Jæren tingrett). Krabbe-Knudsen arbeider med arbeidsrett og bistår en rekke internasjonale...
Marco-Lilli
Marco Lilli
Part­ner
Norge, Oslo
Lilli bistår flere av landets største private arbeidsgivere innenfor individuell og kollektiv arbeidsrett. Han har også spisskompetanse på tjenestemannsrett og rådgir jevnlig en rekke departementer...
Siv-Veronika-Madland
Siv V. Madland
Part­ner
Norge, Stavanger
Siv Madland har sin kjernekompetanse innenfor forretningsområdet energi (olje og gass) med 20+ års erfaring fra bransjen. Madland har spesialkompetanse innenfor kontraktsrett i offshore-prosjekter fra...