Home / Europa / Nederland / Life Sciences & Healthcare / Medical Devices and Diagnostics

Medische hulpmiddelen & diagnostiek

Advocatenkantoor in Nederland gespecialiseerd in Medische hulpmiddelen & diagnostiek

Terug naar Life Sciences & Healthcare

De medische hulpmiddelen sector ontwikkelt zich snel, waarbij innovatieve, technische oplossingen worden geïntegreerd en steeds grotere hoeveelheden data worden gebruikt en gegenereerd. Deze producten moeten voldoen aan complexe regelgeving- en compliancenormen en zijn vaak het onderwerp van (openbare) aanbestedingen. Dit vraagt om juristen die snelle, pragmatische en binnen de regelgeving passende oplossingen bieden.

Met ons team van sectorspecialisten zijn wij in staat om iedere fase in de levenscyclus van een product te ondersteunen. Wij adviseren regelmatig meddev bedrijven over hun dagelijkse bedrijfsvoering, waaronder productontwikkeling, certificering, promotie en marketing (zowel B2B als B2C) en post-market verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden. Ook geven wij advies over licenties en commerciële contracten, handhaving van intellectueel eigendom, mededinging, anticorruptie en naleving van de industrie code zoals de GMH.

Medisch-technologische bedrijven die hun activiteiten uitbreiden naar e-health, kunnen vertrouwen op onze sterke praktijk op het gebied van technologie, regulatory en dataprotectie. Onze teams geven regelmatig advies over de regelgeving die van toepassing is op digitale gezondheidstechnologieën, de bijbehorende risico's op het gebied van gegevensbescherming, alsmede over de commercialisering van e-Health technologieën en het  regelgevend kader van  digitale gezondheidszorg.

Aanmelden voor Life Sciences & Healthcare onderwerpen
Blijf up-to-date met onze client services.
15/09/2022
CMS Expert Guide to advertising of medicines and medical devices
Advertising of pharmaceuticals and medical devices is a challenging area for the Life Sciences and Healthcare industry.The legal framework is constantly changing. Due to very few laws on this area, there are significant differences between jurisdicti

Feed

14/06/2022
Tien regels bij aanbestedingen in de Life Sciences sector
Tien regels bij aanbestedingen in de Life Sciences sec­to­rAan­be­ste­dings­pro­ce­du­res zijn niet meer weg te denken uit het publieke domein. Ook in de Life Sciences sector worden steeds meer aan­be­ste­dings­pro­ce­du­res...
27/10/2021
Al ontdekt dat de NFU in­koop­voor­waar­den zijn gewijzigd?
Momenteel sluiten veel leveranciers van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen nieuwe contracten af met ziekenhuizen. Voor de afsluiting van deze contracten hanteren ziekenhuizen al jaren standaard in­koop­voor­waar­den...
30/07/2020
Arts en ziekenhuis niet aansprakelijk voor gebrekkige PIP-implantaten
Op 19 juni 2020 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen waarin zij antwoord geeft op prejudiciële vragen van het hof over de vraag of het gebruik van PIP-bor­st­im­plan­ta­ten een toerekenbare tekortkoming...
17/06/2020
Podcast: Advertising of Medicines and Medical Devices
The series brings together CMS lawyers and experts to discuss key industry topics impacting, innovating and disrupting the life sciences & healthcare sector.  In Episode #2, Nick Beckett (China/Hong...
20/03/2020
CMS begeleidt Nederlands bedrijf bij de verkoop en distributie van goedgekeurde...
Wereldwijd is er een grote behoefte aan coronatesten. Het Nederlandse CMS Life Sciences & Healthcare team heeft onder uiterst tijdskritische omstandigheden – met het oog op het aanpakken van de pandemie...
20/05/2019
Ziekenhuis aansprakelijk ondanks onbekendheid met de ongeschiktheid van...
Op 27 november 2018 heeft het gerechtshof Arn­hem-Leeu­war­den een arrest gewezen, waarbij ze het ziekenhuis jegens de patiënt aansprakelijk achtte voor het gebruik van een, naar achteraf blijkt, ongeschikte...
20/05/2019
Hof doet voorstel voor prejudiciële vragen aan HR over gebrekkige PIP-implantaten
Uit het arrest van het hof 's-Hertogenbosch van 16 april 2019, ECLI:NL:GHS­HE:2019:1458, volgt dat aan de Hoge Raad vragen worden gesteld om duidelijkheid te krijgen over het toerekenen van een tekortkoming...