Staatssteun

Wij hebben op dit gebied ruime ervaring met het adviseren van zowel verleners als ontvangers van staatssteun, waaronder provincies, gemeenten, waterschappen, woningcorporaties, projectontwikkelaars en andere ondernemingen die steun ontvangen. Bij staatssteun gaat het niet alleen om subsidies, maar ook om bijvoorbeeld leningen, vrijstelling van belastingen, garanties, vastgoedtransacties, gronduitgifte, PPS, overheidsdeelname in ondernemingen, steun voor duurzame projecten of andere financiële afspraken met ondernemingen.
 
Vanwege het complexe, volledig EU gereguleerde, karakter van dit rechtsgebied is praktijkgericht advies op maat van groot belang. Handelen in strijd met de regelgeving over staatssteun brengt grote risico’s met zich mee, waaronder de kans dat een onderneming de ontvangen financiële steun (met rente) moet terugbetalen en alle gemaakte afspraken binnen een project moeten worden teruggedraaid. Daar komt bij dat toezicht vanuit Brussel op naleving van het staatssteunrecht in zeer sterke mate toeneemt. Ook concurrenten van ondernemingen die steun ontvangen weten steeds vaker de weg naar de rechter te vinden. 
 
Wij kunnen u in dit verband onder andere:

  • adviseren over het zodanig vormgeven van projecten of overheidsmaatregelen dat deze in overeenstemming zijn met het staatssteunrecht;
  • bijstaan bij juridische geschillen over staatssteun;
  • begeleiden bij meldingen van staatssteun aan de Europese Commissie;
  • bijstaan bij een onderzoek van de Europese Commissie naar mogelijk verboden staatssteun.
Lees meer Lees minder
 
Kantoor


Gesproken taal


Niveau

Edmon-Oude-Elferink-CMS-NL
Edmon Oude Elferink
Part­ner
Advocaat
België, Brussels
Nederland, Amsterdam
Edmon Oude Elferink is als advocaat werkzaam binnen de Praktijkgroep Mededingingsrecht & EU van CMS. Hij opereert vanuit het CMS EU Law Office in Brussel.Edmon beschikt over brede kennis van het Europese...
Roderick-Nieuwmeyer-CMS-NL
Roderick Nieuwmeyer
Advocaat
België, Brussels
Nederland, Amsterdam
Roderick Nieuwmeyer is als advocaat werkzaam binnen de Praktijkgroep Competition & EU van ons kantoor. Roderick beschikt over brede kennis van het Europese recht en is gespecialiseerd in het mededingingsrecht....
Vassilis Karantounias
Vassilis Karantounias
Advocaat | Senior Counsel
België, Brussels
Vassilis Karantounias is vanuit het CMS EU Law Office in Brussel werkzaam als Of Counsel binnen onze teams van Data Protection & Privacy en Competition & EU.Vassilis heeft zowel geruime expertise in EU...
De foto van Annemieke Hazelhoff
Annemieke Hazelhoff
Advocaat
Nederland, Amsterdam
Annemieke Hazelhoff is als advocaat werkzaam binnen onze Praktijkgroep Competition & EU. Zij is gespecialiseerd in mededingingsrechtelijke onderwerpen zoals kartelafspraken, misbruik machtspositie, concentratietoezicht...