Home / Europa / Norge / Selskapsrett / M&A / Selskapsrett / M&A

Selskapsrett / M&A

 
Torill-Hasle-Aamelfot
Torill Hasle Aamelfot
Partner
Norge, Oslo
Torill Hasle Aamelfot har lang og bred erfaring med skatterettslig rådgivning. Hun bistår offentlige og privat eiet virksomhet med å finne helhetlige og fleksible skatte- og selskapsrettslige løsninger...
Naja-Dannow
Naja Dannow
Partner
Norge, Oslo
Naja Dannow leder CMS Kluges avdeling for eiendom. Dannow arbeider i hovedsak med transaksjoner/M&A og har de siste årene særlig jobbet med eiendomstransaksjoner, herunder leieavtaler og avtaler om...
Espen-Debes
Espen Debes
Partner
Norge, Stavanger
Espen Debes er leder for CMS Kluges avdeling for corporate, hvor han særlig arbeider med selskapsrett, transaksjoner, fast eiendom (kjøp, salg, leie og oppgjør), samt generell kontraktsrett. Debes...
Reid-Fiskaa
Reid Fiskaa
Partner
Norge, Stavanger
Fiskaa arbeider i det vesentligste med juridisk strukturering og gjennomføring av investeringer i næringsvirksomhet og realisering av slike samt omorganisering av næringsvirksomhet, herunder regulering...
Dag Thomas Hansson
Dag Thomas Hansson
Partner
Norge, Oslo
Dag Thomas er en erfaren finansieringsadvokat og bistår CMS Kluges klienter med forhandlinger og utarbeidelse av dokumentasjon i forbindelse et bredt spekter av finansieringsløsninger. Han har særlig...
Olav-Hasaas
Olav Hasaas
Partner
Norge, Oslo
Olav Hasaas er leder for CMS Kluges avdeling for energi, industri og klima. Hasaas jobber hovedsakelig innenfor energisektoren, herunder olje og gass samt kraft og fornybar energi, og bistår en rekke...
Snorre-Haukali
Snorre Haukali
Partner
Norge, Stavanger
Snorre Haukali arbeider hovedsakelig innen kompetanseområdene Corporate (oppkjøp og sammenslåinger (M&A)), selskapsrett, Corporate Governance, Bank & finansiering og kontraktsrett. Haukali har bred...
Anders-Heieren
Anders Heieren
Partner
Norge, Oslo
Anders Heieren bistår innen norsk og internasjonal skatterett, herunder særskatteregimene for energi, shipping og havbruk. Han bistår også bredt med internprising, herunder klageprosesser, rettssaker...
Henrik-Nordling
Henrik Nordling
Partner
Norge, Oslo
Henrik Nordling har i flere år arbeidet med omfattende konkurranserettssaker både i Norge og internasjonalt. Han bistår bl.a. med løpende konkurranserettslig rådgivning og håndtering av konkurranserettslige...
Frode-Olsen
Frode Olsen
Partner
Norge, Oslo
Olsen arbeider særlig med M&A, og har vært ansvarlig for forhandlinger, ledelse av due diligencegjennomgang, utarbeidelse av avtaler og gjennomføring av et betydelig antall aksjetransaksjoner de senere...