Home / Europa / Norge / Arbeidsrett & pensjon / Arbeidsrett & pensjon

Arbeidsrett & pensjon

 
Nina-Gundersen-Sandnes
Nina Gundersen Sandnes
Part­ner
Norge, Bergen
Sandnes har lang og bred erfaring som advokatfullmektig og advokat i henholdsvis Finansnæringens Arbeidsgiverforening og CMS Kluge. Til daglig jobber Sandnes hovedsakelig som rådgiver og med prosessoppdrag...
Johan-Krabbe-Knudsen
Johan Krabbe-Knudsen
Part­ner
Norge, Stavanger
Krabbe-Knudsen har lang erfaring som advokat i CMS Kluge og som dommerfullmektig ved Sandnes sorenskriverembete (Jæren tingrett). Krabbe-Knudsen arbeider med arbeidsrett og bistår en rekke internasjonale...
Nils-Kristian-Lie
Nils Kristian Lie
Part­ner
Norge, Oslo
Marco-Lilli
Marco Lilli
Part­ner
Norge, Oslo
Lilli bistår flere av landets største private arbeidsgivere innenfor individuell og kollektiv arbeidsrett. Han har også spisskompetanse på tjenestemannsrett og rådgir jevnlig en rekke departementer...
Ole André Oftebro
Ole André Oftebro
Part­ner
Norge, Oslo
Oftebro bistår arbeidsgivere i alle typer arbeidsrettslige spørsmål, for eksempel knyttet til omorganisering og omstilling, nedbemanning, virksomhetsoverdragelse, tariffspørsmål, varsling, konfliktløsning...
Anders-Stenbrenden
Anders Stenbrenden
Part­ner
Norge, Oslo
Anders Stenbrenden leder CMS Kluges avdeling for arbeidsrett. Anders Stenbrenden arbeider hovedsakelig med arbeidsrett. Stenbrendens praksis dekker alle sider av det arbeidsrettslige feltet, også personvernrett...
Ida-Grostad
Ida Grøstad
As­so­si­ert Part­ner
Norge, Oslo
Ida Grøstad er ansatt i CMS Kluges avdeling for arbeidsrett i Oslo. Hun arbeider særlig med rådgivning og tvisteløsning/prosedyre innen arbeidsrett og personvern, herunder oppsigelse og avskjed...
Sunniva-Nising-Sandvold
Sunniva Nising Sandvold
As­so­si­ert Part­ner
Norge, Bergen
Kjernekompetanse: Arbeidsrett, erstatningsrett, selskapsrett, kontraktsrett.Sandvold er assosiert partner og har jobbet i CMS Kluge siden 2010. Hun tilhører CMS Kluges team for Arbeidsliv og offentlig...
Ove-Andre-Vanebo
Ove André Vanebo
As­so­si­ert Part­ner
Norge, Oslo
Ove A. Vanebo er tilknyttet CMS Kluges avdeling for arbeidsrett, og er med i faggruppene for arbeidsrett og personvern. Vanebo jobber hovedsakelig innen disse områdene. Han leder og har fagansvaret for...
Andrea-Amundsen
Andrea Fjæstad Amundsen
Se­nior­ad­vo­kat
Norge, Oslo
Amundsen er tilknyttet CMS Kluges avdeling for arbeidsrett. Amundsen arbeider i hovedsak med arbeidsrett, men har også erfaring med problemstillinger knyttet til generell kontraktsrett og forvaltningsrett.Til...