Home / Europa / Nederland / Employment & Pensions / Employment & Pensions advocaten

Em­ploy­ment & Pensions advocaten

Maak kennis met ons Employment & Pensions team

Personeelsbeleid en beloningsbeleid bepalen in belangrijke mate het succes van uw onderneming. U heeft daarbij niet alleen met werknemers zelf te maken, maar ook met hun vertegenwoordigers, zoals ondernemingsraden en vakbonden. De nationale en Europese regels die het arbeidsrecht en pensioenrecht in Europa vormen zijn omvangrijk, complex, en soms zelfs met elkaar in strijd. Europese richtlijnen, Europese en lokale jurisprudentie, nationale wetten: ze bepalen tezamen wat u als werkgever wel en niet mag.

Onze organisatie telt 280 Employment & Pensions-specialisten, die u door het woud aan wetten, regels, beleidsdocumenten en richtlijnen leiden waar u dagelijks mee te maken heeft.

Indien u internationaal opereert, wordt u geconfronteerd met extra juridische belemmeringen. Wij zijn actief in meer dan 30 landen en wij kunnen u helpen bij alle juridische kwesties waar u - waar dan ook - tegenaan loopt.

In onze advisering werken wij in teamverband met de advocaten, belastingadviseurs, pensioenspecialisten en notarissen binnen onze CMS-kantoren. Onze advisering en ondersteuning hebben onder meer betrekking op:

 • Opstellen en wijzigen van arbeidsovereenkomsten, regelingen en reglementen
 • Bijzondere samenwerkingsvormen zoals freelance-overeenkomsten, oproep- of nulurenovereenkomsten, managementovereenkomsten of overeenkomsten van opdracht
 • Bijzondere rechtsverhoudingen zoals (semi)ambtenaren, statutair bestuurders
 • Arbeidsconflicten, stakingen
 • Reorganisaties en bedrijfsverplaatsingen
 • Overgang onderneming, outsourcing en payrolling
 • Beloning, harmonisatie arbeidsvoorwaarden, expatregelingen, werknemersparticipatieplannen
 • Pensioenvraagstukken
 • Arbeidsongeschiktheid en reïntegratie
 • Health & safety: arbeidsomstandigheden, klokkenluidersregelingen, seksuele intimidatie, arbeidsongevallen
 • Gelijke behandeling
 • Medezeggenschap
 • Collectief arbeidsrecht (cao)
 • Werkgevers- en bestuurdersaansprakelijkheid
 • Compliance en tuchtrecht
 • Wet Arbeid Vreemdelingen
 • Data privacy
 
Michiel Dijk
Michiel van Dijk
Partner
Advocaat
Nederland, Amsterdam
Michiel van Dijk is als advocaat/partner gespecialiseerd in sportzaken en arbeidsrecht. In zijn sportpraktijk adviseert Michiel vooral sportbonden, sportverenigingen en ook (internationale) topsporters...
Katja Kranenburg - Hanspians
Katja van Kranenburg-Hanspians
Partner
Advocaat | Hoofd Employment & Pensions | Hoofd TMC
Nederland, Amsterdam
Katja van Kranenburg-Hanspians is hoofd van de Employment & Pensions Group en van de Technology, Media & Communications Sector Group van CMS in Nederland. Zij adviseert (internationale) ondernemingen...
Madeleine Lamers
Madeleine Lamers
Counsel
Advocaat
Nederland, Amsterdam
Madeleine Lamers is meer dan 30 jaar werkzaam binnen het arbeidsrecht. Zij adviseert (grote) ondernemingen op allerlei gebied waaronder individueel ontslagrecht maar zij heeft ook uitgebreide ervaring...
Fleur Assendelft de Coningh
Fleur van Assendelft de Coningh
Advocaat
Nederland, Amsterdam
Fleur van Assendelft de Coningh is als advocaat werkzaam binnen de Praktijkgroep Employment & Pensions van ons kantoor. In de praktijk adviseert en procedeert Fleur over alle facetten van het arbeidsrecht...
Ayşegül Avci
Ayşegül Avci
Advocaat
Nederland, Amsterdam
Ayşegül Avcı is sinds 2008 als advocaat werkzaam in de Praktijkgroep Employment & Pensions. Zij houdt zich onder meer bezig met het adviseren van (internationale) middelgrote- en grote ondernemingen...
Amajanti Beek
Amajanti van de Beek
Advocaat
Nederland, Amsterdam
Amajanti van de Beek is werkzaam binnen de Praktijkgroep Employment & Pensions van ons kantoor.Zij is is actief in arbeidsrecht en sportrecht
Quirine Boxtel
Quirine van Boxtel
Advocaat
Nederland, Amsterdam
Quirine van Boxtel is als advocaat werkzaam binnen de Praktijkgroep Employment & Pensions. Zij houdt zich met name bezig met individueel en collectief arbeidsrecht
Alette Groot
Alette de Groot
Advocaat
Nederland, Amsterdam
Alette de Groot is werkzaam binnen de Praktijkgroep Employment & Pensions. Zij houdt zich met name bezig met individueel en collectief arbeidsrecht
Nigel Henssen
Nigel Henssen
Advocaat
Nederland, Amsterdam
Nigel Henssen is als advocaat werkzaam binnen de praktijkgroep Employment & Pensions van CMS.Hij is actief in het individuele en collectieve arbeidsrecht. Nigel houdt zich met name bezig met het corporate...
Tjeerd Hoekstra
Tjeerd Hoekstra
Advocaat
Nederland, Amsterdam
Tjeerd Hoekstra is als advocaat-medewerker werkzaam binnen de Praktijkgroep Employment & Pensions van CMS. Hij houdt zich met name bezig met individueel en collectief arbeidsrecht, waarbij de focus ligt...