Arbeidsrecht & Pensioenen advocaten

Personeelsbeleid en beloningsbeleid bepalen in belangrijke mate het succes van uw onderneming. U heeft daarbij niet alleen met werknemers zelf te maken, maar ook met hun vertegenwoordigers, zoals ondernemingsraden en vakbonden. De nationale en Europese regels die het arbeidsrecht en pensioenrecht in Europa vormen zijn omvangrijk, complex, en soms zelfs met elkaar in strijd. Europese richtlijnen, Europese en lokale jurisprudentie, nationale wetten: ze bepalen tezamen wat u als werkgever wel en niet mag.

Onze organisatie telt 280 Employment & Pensions-specialisten, die u door het woud aan wetten, regels, beleidsdocumenten en richtlijnen leiden waar u dagelijks mee te maken heeft.

Indien u internationaal opereert, wordt u geconfronteerd met extra juridische belemmeringen. Wij zijn actief in meer dan 30 landen en wij kunnen u helpen bij alle juridische kwesties waar u - waar dan ook - tegenaan loopt.

In onze advisering werken wij in teamverband met de advocaten, belastingadviseurs, pensioenspecialisten en notarissen binnen onze CMS-kantoren. Onze advisering en ondersteuning hebben onder meer betrekking op:

 • Opstellen en wijzigen van arbeidsovereenkomsten, regelingen en reglementen
 • Bijzondere samenwerkingsvormen zoals freelance-overeenkomsten, oproep- of nulurenovereenkomsten, managementovereenkomsten of overeenkomsten van opdracht
 • Bijzondere rechtsverhoudingen zoals (semi)ambtenaren, statutair bestuurders
 • Arbeidsconflicten, stakingen
 • Reorganisaties en bedrijfsverplaatsingen
 • Overgang onderneming, outsourcing en payrolling
 • Beloning, harmonisatie arbeidsvoorwaarden, expatregelingen, werknemersparticipatieplannen
 • Pensioenvraagstukken
 • Arbeidsongeschiktheid en reïntegratie
 • Health & safety: arbeidsomstandigheden, klokkenluidersregelingen, seksuele intimidatie, arbeidsongevallen
 • Gelijke behandeling
 • Medezeggenschap
 • Collectief arbeidsrecht (cao)
 • Werkgevers- en bestuurdersaansprakelijkheid
 • Compliance en tuchtrecht
 • Wet Arbeid Vreemdelingen
 • Data privacy
Lees meer Lees minder
 
Kantoor


Gesproken taal

NiveauDe foto van Michiel van Dijk
Michiel van Dijk
Part­ner
Advocaat
Nederland, Amsterdam
Michiel van Dijk is als advocaat/partner gespecialiseerd in sportzaken en arbeidsrecht. In zijn sportpraktijk adviseert Michiel vooral sportbonden, sportverenigingen en ook (internationale) topsporters,...
Katja-vanKranenburg-CMS-NL
Katja van Kranenburg - Hanspians
Part­ner
Advocaat
Nederland, Amsterdam
Katja van Kranenburg-Hanspians leidt de Praktijkgroep Employment & Pensions.Zij adviseert (internationale) ondernemingen onder meer over (collectieve en individuele) ontslagzaken, medezeggenschap en...
De foto van Robert Jan Dil
Robert Jan Dil
Of Coun­sel
Advocaat
Nederland, Amsterdam
Robert Jan Dil is een advocaat in de ondernemingsrechtpraktijk. Hij is met name actief op het grensvlak tussen arbeidsrecht en (verbintenisrechtelijk) ondernemingsrecht in brede zin, waaronder ook medezeggenschapsvraagstukken.Daarnaast...
Barbara-Veldmaat-CMS-NL
Barbara Veldmaat
Coun­sel
Advocaat
Nederland, Amsterdam
Barbara Veldmaat is advocaat binnen de Praktijkgroep Employment & Pensions van ons kantoor en richt zich met name op grote reorganisaties. Zij adviseert (internationale) ondernemingen onder meer over...
De foto van Madeleine Lamers
Madeleine Lamers
Coun­sel
Advocaat
Nederland, Amsterdam
Madeleine Lamers is gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Daarbinnen houdt zij zich vooral bezig met individueel arbeidsrecht, collectief arbeidsrecht, medezeggenschapsrecht, ambtenarenrecht en sociaal...
Niels-Koene-CMS-NL
Niels Koene
Advocaat
Nederland, Amsterdam
Niels Koene is vanaf 2011 als advocaat werkzaam binnen de Praktijkgroep Employment & Pensions van ons kantoor. Hij treedt op voor nationale en internationale organisaties en ondernemingen in diverse...
Guus-Lemmen-45-CMS-NL
Guus Lemmen
Advocaat
Nederland, Utrecht
Guus Lemmen is als advocaat werkzaam binnen de Praktijkgroep Commercial Law van ons kantoor. Hij adviseert, en zo nodig procedeert, onder andere in zaken op het gebied van algemeen contractenrecht en...
Tim-Wilms-29-Edit-CMS-NL
Tim Wilms
Advocaat
Nederland, Amsterdam
Tim Wilms is als advocaat werkzaam binnen de Praktijkgroep Employment & Pensions van ons kantoor.Hij houdt zich met name bezig met het collectief en individueel arbeidsrecht en adviseert onder meer over...
De foto van Tjeerd Hoekstra
Tjeerd Hoekstra
Advocaat
Nederland, Amsterdam
Tjeerd Hoekstra is als advocaat-medewerker werkzaam binnen de Praktijkgroep Employment & Pensions van CMS. Hij houdt zich met name bezig met individueel en collectief arbeidsrecht, waarbij de focus ligt...
YHS_NigelHenssen2-CMS-NL
Nigel Henssen
Advocaat
Nederland, Amsterdam
Nigel Henssen is als advocaat werkzaam binnen de praktijkgroep Employment & Pensions van CMS.Hij is actief in het individuele en collectieve arbeidsrecht. Nigel houdt zich met name bezig met het corporate...