Home / Menneskene / Monica Reenskaug Johnsrud
Portrett av Monica-Johnsrud

Monica Reenskaug Johnsrud

Advokatfullmektig

Kontakt
CMS Kluge Advokatfirma AS
Bryggegata 6
NO-0250 Oslo
PO Box 1548 Vika
NO-0117 Oslo
Norge
Språk Engelsk, Norsk

Monica Reenskaug Johnsrud jobber i CMS Kluges avdeling for entreprise. Hun bistår med tvisteløsning og rådgivning innenfor en rekke rettsområder, særlig fast eiendoms rettsforhold, entrepriserett og kontraktsrett.

Monica har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen. Tittelen på masteroppgaven var «Spesifikasjonskravet i tvisteloven § 26-6 ved elektronisk lagret materiale».

mer mindre

Relevant erfaring

  • 2021 - Advokatfullmektig, CMS Kluge Advokatfirma AS
  • 2021 Skriveplass, Kluge Advokatfirma AS
  • 2020 Praktikant, Ræder Advokatfirma AS
  • 2019 - 2020 Arbeidsgruppeleder for andre studieår, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
  • 2019 Praktikant, Kluge Advokatfirma AS
mer mindre

Utdanning

  • 2021 Cand.jur., Universitetet i Bergen
  • 2020 Utveksling, Universitetet i Milano
mer mindre

Feed

20/06/2022
Ut­valg­te en­tre­prise­retts­li­ge av­gjø­rel­ser i april og mai 2022
Det av­sies jevn­lig dom­mer i nors­ke dom­sto­ler om en­tre­prise­retts­li­ge tvis­ter. En­kel­te sa­ker er prin­si­pi­el­le og får stor opp­merk­som­het. And­re av­gjør mer kon­kre­te spørs­mål, som li­ke­vel kan være av stor...
20/06/2022
Full sei­er i lag­manns­ret­ten i tre­parts­sak om van­hjem­mel og ugyl­dig­het
CMS Klu­ge ved ad­vo­kat­full­mek­tig Mo­ni­ca Re­en­skaug Johns­rud og ad­vo­kat Es­pen Ny­land bi­sto det Aker-eide sel­ska­pet Mik­la­gard Pro­per­ties AS og Mik­la­gard Golf i en stør­re sak knyt­tet til opp­gjør etter ut­vik­lin­gen...
20/01/2022
Ut­valg­te en­tre­prise­retts­li­ge av­gjø­rel­ser i no­vem­ber og de­sem­ber 2021
Det av­sies jevn­lig dom­mer i nors­ke dom­sto­ler om en­tre­prise­retts­li­ge tvis­ter. En­kel­te sa­ker er prin­si­pi­el­le og får stor opp­merk­som­het. And­re av­gjør mer kon­kre­te spørs­mål, som li­ke­vel kan være av stor...