Home / Menneskene / Emma Mohn King
Portrett av Emma-Mohn-King

Emma Mohn King

Advokat

Kontakt
CMS Kluge
Bryggegata 6
NO-0250 Oslo
PO Box 1548 Vika
NO-0117 Oslo
Norge
Språk Engelsk, Norsk

Emma Mohn King begynte som advokatfullmektig i Kluge i 2019, og er nå advokat. Hun arbeider hovedsakelig med rådgivning og tvisteløsning innenfor entrepriserett, men hun har også kompetanse innen alminnelig kontraktsrett.

Emma har skrevet masteroppgave med tittelen «Absolutte reklamasjonsfrister etter mislykkede utbedringsforsøk». Hun har tatt spesialemner innen bygge- og entrepriserett og komparativ kontraktsrett.

mer mindre

Relevant erfaring

  • 2021 - Advokat, Kluge Advokatfirma AS
  • 2019 - 2021 Advokatfullmektig, Kluge Advokatfirma AS
  • 2018 Praktikant, Lynx Advokatfirma DA
  • 2017 - 2019 Juridisk konsulent, Huseiernes Landsforbund
  • 2016 - 2017 Advokatsekretær, Wahl-Larsen Advokatfirma AS
mer mindre

Utdanning

  • 2014 - 2019 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
mer mindre

Feed

05/02/2021
Det­te må du vite om end­rin­ge­ne i bygg­herre­for­skrif­ten
Byg­ge- og an­leggs­næ­rin­gen lig­ger øverst på lis­ten over bran­sjer med flest re­gist­rer­te ar­beids­ska­der i Nor­ge i 2012-2019. I 65% av alle skade­til­fel­le­ne i 2019 ble det fun­net mang­ler ved ri­siko­sty­rin­gen.*...