Home / Nieuws / Global Guide to Whistleblowing Programs

Global Guide to Whistleblowing Programs

11/06/2012

De World Law Group heeft de eerste editie van de WLG Global Guide to Whitsleblowing Programs gepubliceerd. IE/TMT-advocaten Wouter Seinen en Silvia van Schaik van CMS Derks Star Busmann leverden bijdragen aan deze publicatie.

Steeds meer internationaal opererende bedrijven zijn verplicht om 'kliklijnen' op te richten waarmee klokkenluiders misstanden kunnen melden. Met name sinds de introductie van anti-corruptiewetten in de VS (FCPA) en het VK (Bribary Act) is de behoefte aan internationale klokkenluidersregelingen sterk toegenomen.

Bedrijven die in een internationale omgeving opereren met dochterondernemingen en bedrijven in een groot aantal rechtsgebieden, staan voor een moeilijke taak: het opzetten van nalevingsrichtlijnen en klokkenluiderrapportagesystemen die zowel effectief als consistent zijn in de gehele organisatie en tegelijkertijd, het rekening houden met geldende wetgeving aangaande bescherming van gegevens, privacy en arbeidswetgeving in verschillende landen.

Het doel van deze publicatie is om het begrip en de uitvoering van dat proces gemakkelijker te maken. Daarom biedt deze een kader voor het analyseren en bouwen van multinationale of mondiale klokkenluiderprogramma's, met het oog op consistentie en de naleving van lokale wetgeving.

Klik hier voor meer informatie en om de publicatie te downloaden.