Home / Publicaties / Laagfrequent geluid

Laagfrequent geluid

08/10/2020

Luurt Wildeboer is als redactielid verbonden aan het tijdschrift Geluid.

In de rubriek Jurisprudentie worden uitspraken over geluid(hinder) samengevat. Bijgaand de bijdrage aan nummer 3 - 2020, verzorgd door Luurt Wildeboer.

De rechtspraak over laagfrequent geluid is beperkt. De opgenomen uitspraak van de Raad van State is daarom interessant. Daarin bestendigt de Raad van State de eerder uitgezette lijn en handhaaft als beoordelingskader voor laagfrequent geluid (dat kan worden waargenomen) de NSG-richtlijn laagfrequent geluid en de zogeheten Vercammen-curve over de aanvaardbaarheid in verband met het aantal gehinderden vanwege laagfrequent geluid.

005453_tile
Publicaties
Geluid_2020_03
Downloaden
PDF 102,2 kB

Auteurs

Luurt Wildeboer