Home / Publicaties / SEW: Rechtspraak van het Gerecht van de Europese...

SEW: Rechtspraak van het Gerecht van de Europese Unie

02/09/2011

Arrest van 16 juni 2011 (Zesde kamer - uitgebreid)


Mededinging - Op 3 mei 2006 heeft de Commissie een beschikking uitgevaardigd, waarin werd vastgesteld dat een aantal ondernemingen aan een kartel heeft deelgenomen en daarmee een inbreuk heeft gepleegd op artikel 81 EG. Een van deze ondernemingen was Ausimont SpA.

Auteurs

Portret van Edmon Oude Elferink
Edmon Oude Elferink
Partner
Amsterdam