Home / Publicaties / Beëindiging van de aannemingsovereenkomst

Beëindiging van de aannemingsovereenkomst

24/12/2013

Voortijdige beëindiging van aannemingsovereenkomsten is een veel voorkomend en aldus actueel verschijnsel in crisistijd; reden om in deze bijdrage kort stil te staan bij de verschillende beëindigingsgrondslagen waar de opdrachtgever zich op kan beroepen. Partijen doen er bij een overeenkomst tot aanneming van werk goed aan zich te realiseren dat de opdrachtgever in beginsel altijd de mogelijkheid heeft de overeenkomst te ‘beëindigen’; beëindiging is op zichzelf echter geen juridische kwalificatie. De overeenkomst kan worden beëindigd door ontbinding dan wel opzegging; aan beide wijzen van beëindiging zijn uiteraard verschillende (rechts)gevolgen verbonden.

Publicatie
Vastgoedrecht_2013_6_b.pdf
Downloaden
PDF 360,2 kB

Auteurs

Jeroen-Berlage-CMS-NL
Jeroen Berlage
Partner
Amsterdam
Thomas
Thomas de Leeuwe