Home / Juristen / Annemieke Hazelhoff
De foto van Annemieke Hazelhoff

Annemieke Hazelhoff

Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Engels, Nederlands

Annemieke Hazelhoff is als advocaat werkzaam binnen onze Praktijkgroep Competition & EU. Zij is gespecialiseerd in mededingingsrechtelijke onderwerpen zoals kartelafspraken, misbruik machtspositie, concentratietoezicht en staatssteun.

Annemieke adviseert cliënten uit diverse sectoren - waaronder de automobielindustrie - inzake agentschap- en distributiesystemen, compliance programma's en aanverwante zaken. Verder staat zij cliënten bij inzake procedures tegen en bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en de Europese Commissie.

Meer Minder

Annemieke Hazelhoff is recommended.

The Legal 500 EMEA, 2020

Annemieke Hazelhoff is recommended.

The Legal 500, 2019

"Very good support related to the antitrust issue we are dealing with."

Acritas Stars, 2018

Opleidingen

  • European Studies, Université Libre de Bruxelles, België
  • Internationaal en Europees recht, Rijksuniversiteit Groningen
  • Sports Law Programme, Universiteit van Tilburg
  • Erasmus programma, Universiteit van Kopenhagen, Denemarken
Meer Minder

Lidmaatschappen

  • Vereniging voor Mededingingsrecht
  • Vereniging voor Sport en Recht
  • Women In Sports Law
Meer Minder

Feed

Toon alleen
13/10/2020
Me­de­din­gings­recht: Een greep uit de re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen - ju­li, au­gus­tus...
20 maart 2020
Is meer sa­men­wer­king tus­sen con­cur­ren­ten mo­ge­lijk in tij­den van Co­ro­na?
De toe­pas­sing van con­cur­ren­tie­re­gels wordt ver­soe­peld, zo is aan­ge­kon­digd. Con­cur­ren­ten mo­gen meer sa­men­wer­ken om de Co­rona­cri­sis te be­zwe­ren. Nood buigt de Me­de­din­gings­wet, maar breekt de­ze niet. Dat...
10/07/2020
Me­de­din­gings­recht: Een greep uit de re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen - april, mei...
24 juni 2016
Brexit: de ver­volg­pro­ce­du­re
De Brit­se be­vol­king heeft zich ne­ga­tief uit­ge­la­ten over de vraag of het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk ("VK") lid moet blij­ven van de Eu­ro­pe­se Unie. Met de­ze stem voor uit­tre­ding is de eer­ste stap ge­zet in wat be­looft...
15 april 2020
TOP RAN­KINGS CMS IN LEGAL 500 EMEA 2020
09/04/2020
Me­de­din­gings­recht: Een greep uit de re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen - ja­nu­a­ri,...
20/03/2020
Is meer sa­men­wer­king tus­sen con­cur­ren­ten mo­ge­lijk in tij­den van Co­ro­na?
15/01/2020
Me­de­din­gings­recht: Een greep uit de re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen - no­vem­ber...
08/11/2019
Me­de­din­gings­recht: Een greep uit de re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen – sep­tem­ber...
05/09/2019
Me­de­din­gings­recht: Een greep uit de re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen – ju­ni, ju­li...
04/06/2019
Me­de­din­gings­recht: Een greep uit de re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen – april en...
11/04/2019
135 CMS-ad­vo­ca­ten be­noemd tot 'Stars' in Acri­tas Ran­king 2019