Home / Publicaties / Ontbindingsverzoek werkneemster advocatenkantoor

Ontbindingsverzoek werkneemster advocatenkantoor

04/04/2012

Werkneemster heeft de kantonrechter Tilburg verzocht haar arbeidsovereenkomst, voor zover die nog bestaat, te ontbinden onder toekenning van een vergoeding ter hoogte van €80.084,-- (bruto). Werkgeefster, Holla Poelman Van Leeuwen advocaten (hierna: 'Holla') stelt in haar tegen verzoek werkneemster niet ontvankelijk te verklaren, dan wel het ontbindingsverzoek van werkneemster af te wijzen. Ter zitting doet Holla een zelfstandig tegen verzoek om de arbeidsovereenkomst, voor zover deze nog bestaat, te ontbinden wegens bedrijfseconomische omstandigheden.

001399
Publicaties
www.opmaatarbeidsrecht.sdu.nl, 4 april 2012
Downloaden
PDF 26 kB

Auteurs

Portret vanMadeleine Lamers
Madeleine Lamers
Counsel
Amsterdam